Onze stichting wordt door veel gerenommeerde partijen gesteund. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Hieronder een aantal quotes die aangeven waarom men het werk van de stichting zo belangrijk vindt.

“Het betrekken van natuur in de gezondheidszorg leidt tot besparingen in de kosten van de gezondheidszorg. Herstellende mensen genezen sneller in een groene omgeving en mensen die regelmatig buiten komen leven gezonder en zijn minder vatbaar voor o.a. een burn out.”
Provincie Noord-Brabant, Programma Natuur en Samenleving, april 2014

“Verschillende organisaties proeven aan de combinatie van natuur en patiëntenzorg. Zintuigentuin voor dementerenden, biowalking voor mensen met diabetes, natuurbeleving voor mensen in de GGZ, de natuurkoffer ‘Groen voor ouderen’ in verpleeg- en verzorgingshuizen, ‘healing gardens’ in ziekenhuizen en ‘Nature Assisted Health Therapy’. De ervaringen zijn bijna altijd positief, zowel voor de patiënten als voor de begeleiders (veel vrijwilligers met meestal een beroepskracht op de achtergrond) en de organisaties zelf. De behoefte aan en mogelijkheden voor uitbreiding zijn groot. Ook de Brabantse natuur ligt klaar. Echter de nieuwe combinaties passen niet in ons zorgstelsel, dat met zijn financiële sturing dergelijke vernieuwingen vooralsnog eerder afremt dan mogelijk maakt. Als hier een doorbraak kan worden gemaakt, experimenteel of regionaal, kunnen veel (chronisch zieke) mensen er profijt van hebben en worden kosten bespaard.“
Provinciale Raad Gezondheid, Advies Natuur en Gezondheid.
Hoe kunnen we de natuur beter benutten voor de gezondheid van de Brabanders en de vitaliteit van de Brabanders benutten voor onze natuur? September 2013

“On behalf of IUCN, I would like to express full support to this project which has an extremely valuable demonstration function for the value of biodiversity and nature for protecting health and well-being. Scientific evidence from around the world indicates that a green and natural environment can have a positive impact on health and can prevent diseases such as depressions, respiratory problems and allergies. More research and practical knowledge and examples are required to demonstrate the benefits of green spaces for recovery in case of illness and to engage all stakeholders concerned, such as hospitals, nature organizations, local business, landscape planners, municipalities and the insurance sector in finding natural solutions for common health problems. The Nature Assisted Health Foundation is an excellent initiative that can contribute to raise awareness for the connection between nature and health and implements practical solutions for integrating health benefits of green space development in urban and landscape plans and health policies.”
Chantal van Ham, European Programme Officer International Union for Conservation of Nature