Leiden, Tilburg, 11 februari 2021

Green Destinations en Nature For Health bundelen hun krachten voor het verder vormgeven en promoten van “groene & gezonde bestemmingen”, van internationaal tot regionaal niveau, met accent op de helende kracht van het landschap en daarop gericht kwaliteitstoerisme.

Nature For Health heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. Green Destinations is ’s werelds grootste netwerk van toeristische bestemmingen die zich richten op duurzaamheid. Gezondheid maakt daar expliciet deel van uit.

De corona-crisis heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg zowel als voor recreatie & toerisme, zowel op de korte als de lange termijn. Gezondheid en groene kwaliteit wegen steeds zwaarder mee in hun de keuzes die we maken. Steeds meer regio’s willen zich onderscheiden als gezonde en “helende landschappen” met als pijlers: gezondheid, zorg, natuur en landschap en kwaliteitstoerisme.

Door aan het Green Destinations programma mee te doen krijgt een bestemming goed inzicht in de prestaties en verbetermogelijkheden op het gebied van: duurzaam toeristisch beleid, gastvrijheid, ‘groene’ economie en de bescherming van belangrijke waarden. Met het Green Destinations keurmerk profileert een bestemming zich bij uitstek als een duurzame groene, gezonde en authentieke bestemming richting haar bezoekers, bewoners en ondernemers.

Nature For Health heeft programma’s op onder meer het vlak van helend landschappen en gezonde en groene wijken en richt zich op innovaties in de gezondheidssector op het snijvlak van gezondheid en natuur en landschap. NFH verbindt wetenschap en ondernemerschap, om zo evidence-based markt- en verdienmodellen op het vlak van natuur en gezondheid te (helpen) ontwikkelen, die zowel de kwaliteit van leven – van mens en natuur – verhogen als de zorgkosten verlagen.

Nature For Health en Green Destinations willen onder meer de volgende activiteiten gezamenlijk uitvoeren:

  • Het helpen vormgeven van groene en gezonde bestemmingen, met aandacht voor virusveiligheid;
  • Het organiseren van een internationaal seminar Green & Healthy Destinations in het Van Gogh Nationaal Park;
  • Het in beeld brengen van helende regio’s in Europa en het verkennen de mogelijkheid van een internationaal netwerk voor de uitwisseling van kennis en ervaring;
  • Het helpen ontwikkelen van het Van Gogh Nationaal Park als helend landschap van internationale allure en officieel erkende Green Destination.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Albert Salman (President Green Destinations) en Rob Wolters (Executive NFH) via de websites van beide organisaties.