De Natuur op Recept Maand Reeshof, September 2022, is succesvol afgesloten.

13 huisartsen, en praktijkondersteuners, fysio’s en verscheidene andere zorgverleners en gezondheidsorganisaties werkten mee aan de Maand, door patiënten en bewoners te wijzen op het belang van minstens 20 minuten buiten in de natuur zijn per dag. Op alle deelnemende praktijken en bij veel instellingen hingen de Natuur op Recept posters en werden mensen actief gewezen op contact met de natuur en de Natuur op Recept wandelingen tijdens deze Maand. Een en ander werd ondersteund door een gerichte social media campagne, fysieke aanwezigheid op Reeshofbijeenkomsten, zoals de Verenigingsmarkt Heijhoef, en publicaties in lokale en regionale media.

Aan het begin van de Maand werd de ‘Doorverwijskaart voor Natuur op Recept Reeshof – Van Gogh Nationaal Park’ gelanceerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd door initiatiefnemers Rob Wolters (directeur Nature For Health Foundation) en Frank van den Eijnden (Operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park). In de groene ‘buitenstad’ stadsdeel de Reeshof van gemeente Tilburg, nam wethouder Maarten van Asten de doorverwijskaart in ontvangst.

De wethouder reageerde enthousiast en stelde: “Hoe bijzonder is dat! Een Nationaal Park en een wijkinitiatief die elkaar vinden. Het is een mooi voorbeeld van brede samenwerking. Het past ook naadloos in ons beleid”. Zorgverleners in en om de Reeshof kunnen de kaart gebruiken om patiënten door te verwijzen naar het groene landschap dat in Brabant nagenoeg bij de voordeur begint: Van Gogh Nationaal Park. Het is in Nederland de eerste keer dat een dergelijke samenwerking met betrokkenheid van een nationaal park is vormgegeven.

Tevens vonden er in de Natuur op Recept Maand– zeven – mooie Natuur op Recept wandelingen plaats, onder leiding van gezondheidsexperts, voor iedereen, maar ook specifieke leeftijdsgroepen zoals 65+ en jongeren.

Er hebben drie 65+ wandelingen plaatsgevonden. Eerst waren er twee gepland, maar de deelnemers reageerden zo enthousiast dat er spontaan een extra wandeling werd ingepland. Dike Goossens-Sommer van FysioHolland leidde de wandelingen, langs de mooie Dongezone in de Reeshof.

De twee Natuur op Recept wandeling vanuit het Reeshofpark werden ook zeer gewaardeerd door de deelnemers. De eerste met zonnig weer en de tweede op een regenachtige dag, waardoor de contrasten mooi zichtbaar waren. De wandelingen werd geleid door de Buitenfysiotherapeute Janneke de Jong – De Vries, met inbreng in de eerste wandeling door psychologe Maartje van de Wiel, van Natuurspiegeloog en de tweede door wandelcoach Annemieke van Groos. 1 uur samen buiten in beweging komen leverde in 2 wandelingen op dat men zich gemiddeld 0,8 punt beter voelde aan het eind.

Op 23 September vond een (derde) “Nature Energy Walk & Talk Tilburg” plaats, georganiseerd door NFH-er Paul van der Velden in samenwerking met natuurcoach Klaudi Asbreuk. Deze keer bij en in Reeshofbos, met als start- en eindpunt Participatietuin Den Reyacker, terrein van Van Beurden. De Walk & Talk was vooral voor jongeren en mensen jong van hart, en was mede een activiteit in het kader van het #EuropeanYearofYouth2022. Onderweg werden, soms letterlijk, verbindingen gelegd, de klaag- en de wensboom bezocht, liet fluitiste Vera Hofman de deelnemers op een spectaculaire wijze zien en horen dat bomen levende wezens zijn die communiceren en hielp Barabara Nooijen op een mooie manier de “natuurlijke creativiteit’ boven te laten komen. Aanwezig was de nationaal coördinator van het #EuropeanYearofYouthFloris Muller, die het belang van contact met de natuur voor de mentale gezondheid van jongeren benadrukte.

Op 30 September vond de laatste Natuur op Recept wandeling plaats onder leiding van Pascal van Hombergh van Yogacentrum Tilburg – Reeshof, met inbreng van psychologe Maartje van de Wiel. Het was een mooie zonnige herfstdag. Iedereen, niemand uitgezonderd, voelde zich ná de wandeling beter dan ervóór, gemeten op een schaal van 1 tot 10 met minimaal 1 punt.

Er was veel aandacht bij schrijvende media en op social media voor de Natuur op Recept Maand. Publicaties in Brabants Dagblad, andere regionale kranten. Stadsnieuws Tilburg, Focus op Reeshof en Reeshofjournaal, en opname van de Maand in Gemeentenieuwspagina’s leidde tot de nodige aandacht.

De pilot Natuur op Recept Reeshof is vooral een succes door de inzet van veel betrokken mensen, te veel om te noemen, maar we willen wel de volgende personen noemen die heel actief betrokken waren: fysiotherapeute Janneke de Jong – De Vries, POH bij drie huisartsenpraktijken Jenny Souren, fysiotherapeute Dike Sommer, psychologe Maartje van de Wiel, wandelcoach Annemieke van Groos, natuurcoach Klaudi Asbreuk, en vanuit NFH Rob Wolters en Paul van der Velden. NFH collega Tjisse Brookman deelde zijn kennis op het vlak van Natuur op Recept. Van de gemeente Tilburg danken we wethouder Maarten van Asten, en omgevingsmanagers voor de Reeshof Brecht van der Korput en Fleur Hubregtse. Van de Participatietuin Den Reyacker danken we Bram en Piet van Beurden voor hun betrokkenheid en gastvrijheid.

We hebben al van veel mensen de opmerking gekregen “dat dit zeker een vervolg moet hebben”. En daar gaan we voor!

De pilot zal worden geëvalueerd met de betrokken partners en ook de gemeente Tilburg, en verwacht wordt dat een tweede fase in de nabije toekomst kan starten.