Natuur en gezondheid verbinden voor kwaliteit van leven is waar de NFH voor staat. Het stemt positief dat in toenemende mate het belang van natuur voor de gezondheid wordt herkend en erkend. Of het nu gaat om schoon (drink)water, schone lucht, onze directe leefomgeving of de natuurgebieden. Het is niet voor niets dat organisaties zoals de Wereld Gezondheid Organisatie, die zich voorheen niet veel bezig hielden met de natuurlijke omgeving, de bescherming van de natuur nu mede op nummer 1 zetten. 

Ook de Nederlandse rijksoverheid onderkent steeds meer het belang van de fysieke omgeving, de natuur en het groen, voor onze gezondheid. Mooi is dat deze ontwikkeling ook zichtbaar is bij een groeiend aantal gezondheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, GZ-instellingen en zorghuizen.

En dat is niet alleen mooi, het is essentieel. Om weer op te krabbelen na de coronacrisis en klaar te zijn voor de toekomst, moet elk beleid en al onze maatschappelijke acties worden geleid door één doorslaggevende prioriteit: De kwaliteit van leven en de gezondheid van mens en natuur, met respect voor hun nauwe verwevenheid. 

NFH ondersteunt deze ontwikkeling met inspiratie, expertise, raad, en daad. Zo hebben we het initiatief Groen voor de Zorg ontwikkeld, gericht op het weer op adem laten komen van zorgprofessionals. We hopen binnenkort de eerste pilot te kunnen uitvoeren. 

Dit en meer in de “najaars-nieuwsbrief”. Klik hier.