De NFH Council heeft het Team Green Deal Duurzame Zorg via brief bericht de Green Deal  Duurzame Zorg 3.0 te gaan ondertekenen.

Met de ondertekening wil Nature For Health proberen een gezonde groene leefomgeving en biodiversiteit opnieuw voldoende op de Green Deal agenda te krijgen, via de in de Green Deal 3.0 genoemde prioriteiten als accent op gezondheid, preventie en de verwijzingen naar een gezonde leef- en werkomgeving. En via het toepassen van nieuwe kennis daaromtrent. 

De Council van Nature For Health heeft enige tijd nagedacht over het al dan niet tekenen van de Green Deal 3.0. Zij vindt het onbegrijpelijk dat er – in tegenstelling tot de Green Deal 2.0 – geen expliciete aandacht is voor biodiversiteit / natuur. En dat in een tijd waarin het overduidelijk is geworden dat de gezondheid van mens en natuur nauw samenhangen en waarin het leven op aarde wordt bedreigd door aantasting van de biodiversiteit.

De brief besluit als volgt: “We hopen en verwachten dat Minister Ernst Kuipers van VWS, als ondertekenaar van de Green Deal, en ook het Team Green Deal Duurzame Zorg, en waar relevant andere ondertekenaars expliciete steun geven aan het streven om de relatie gezondheid, gezondheidszorg, groene leefomgeving en natuur, en de wederkerigheid daarin, maximaal vorm te geven”.