Nature For Health is partner van een – door Dr. Jolanda Maas van de VU Amsterdam geleid – wetenschappelijk project met als titel “Groen voor de zorg: toepassing voor patiënten en zorgprofessionals”.

Vanuit zorginstellingen en groenbedrijven is er een groeiende interesse voor het inzetten van groen in de zorg. Toch wordt groen in zorginstel­lingen nog niet op grote schaal toegepast en daar waar groen wordt toegepast wordt het niet altijd optimaal gebruikt. Dit komt enerzijds doordat er nog onvoldoende kennis is van de wensen en behoeften van patiënten en zorgprofessionals en anderzijds door het beperkte aantal klinische relevante onderzoeken naar de effecten van groen in zorginstellingen.

Om die reden is een consortium van groene- en zorgpartijen en onderwijsinstellingen onder leiding van Dr. Jolanda Maas van de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam recent gestart met een 4-jarig onderzoek waarin de volgende doelstellingen centraal staan:

1. Het samen met patiënten, zorgprofessionals en groenleveranciers ontwikkelen, testen en evalueren van de praktische inzetbaarheid van verschillende groene interventies die toegepast kunnen worden in verschillende typen zorginstellingen.

2. Nagaan in hoeverre het gebruik van en/ of blootstelling aan groen bijdraagt aan het welzijn van zorgprofessionals en patiënten.

Het project is nu in volle gang, en er hebben twee consortium-vergaderingen plaatsgevonden.