Tilburg, 29 November 2021

Na een voorbereidingstraject van bijna 2 jaar gaat Nature For Health (NFH) van start met de eerste fase van het project de Gezonde Groene Reeshof! De Reeshof is een stadsdeel van meer dan 40.000 mensen aan de westkant van de gemeente Tilburg.

In overleg met de gemeente Tilburg en Reeshof & Co heeft NFH de volgende activiteiten geselecteerd voor de eerste fase van ‘Gezonde Groene Reeshof’:

  • Reeshof pilot van ‘Natuur op Recept – Doorverwijzing naar het groen in de eerste lijn’
  • Buitenruimte Winkelcentrum Heyhoef verder helpen doorontwikkelen tot meest dementievriendelijke winkelcentrum van Nederland;
  • Vanuit participatie en samenwerken aan Groen met bewoners van de G-buurt werken aan een ‘wereldtuin’ op het terrein van Van Beurden Beheer / Pizzeria Il Giardino.

Het project Gezonde Groene Reeshof is ook gelijk de kick-off in Nederland van het NFH Programma Gezonde Groene Wijken.

Met het NFH programma Gezonde Groene Wijken wil NFH bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Een krachtige gezonde en groene wijk realiseer je in samenhang en in goede samenwerking met bewoners, overheid, bedrijven, zorg- en  kennisinstellingen en (andere) professionals.

Sinds eind 2019 is NFH bezig met de voorbereidingen van het project Gezonde Groene Reeshof, samen met de gemeente Tilburg, Reeshof & Co, Wijkraad Reeshof, Brouwers Groenaannemers, en vooral, bewoners. De echte brandstof zit in het enthousiasme van mensen, niet in plannen en papier. We luisteren goed en gaan met elkaar aan de slag. De kick-off van dit initiatief vond plaats met een bijeenkomst op 13 November 2019 in de Reeshof. Het was een inspirerende brainstorm, die resulteerde in vele ideeën. 

Eén vervolgbijeenkomsten was de NFH Werk Inspiratie Sessie op 10 september 2020 in de Reeshof over Gezonde Groene Wijken. Deze landelijke bijeenkomst resulteerde in verdere aanscherpingen van de aanpak en nieuwe partnerschappen, en ook nieuwe ideeën voor de Reeshof zelf.

We zijn druk met de uitvoering en meer en meer lokale en regionale partners sluiten aan, en ook de nodige vrijwilligers! We zijn erg blij dat het project zo goed aanslaat.

We verwachten het project in oktober 2022 gerealiseerd te hebben, en we zijn dankbaar voor de financiële steun van de gemeente Tilburg. We zijn nu bezig met fondsenverwervingsactiviteiten om de benodigde aanvullende gelden te verzekeren. Interesse, meedoen of ideeën? Heel graag! Neem graag contact op met NFH projectleider Paul van der Velden, email: paul@nfhfoundation.com of NFH executive Rob Wolters via rob@nfhfoundation.com