De Verenigde Naties heeft 22 mei uitgeroepen tot Wereld Biodiversiteit Dag. Biodiversiteit is de soortenrijkdom van planten- en diersoorten en de diversiteit aan ecosystemen. Ecosystemen die zogenoemde ecosysteemdiensten diensten (schone lucht, drinkbaar water etc.) leveren. Zonder deze diensten kan de mensheid als soort niet overleven. Voor ons eigen overleven en onze eigen gezondheid moeten we de natuur dus goed behandelen. Maar juist door de mens gaat het dramatisch slecht met de biodiversiteit.

20 Mei was in Nederland de landelijke ‘verantwoordingsdag’ over  de voortgang in de Global Goals voor het jaar 2030, de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met het oog op deze ‘verantwoordingsdag’ is de Vierde Nederlandse SDG rapportage uitgebracht, samen met een Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2020 van het CBS. Voor deze ‘verantwoordingsdag’ was een digitale bijeenkomst ‘Route 2030: Ligt Nederland op koers om de SDG’s te behalen?’ Eén van de speerpunten in deze digitale bijeenkomst was ’biodiversiteit’. Gepleit werd voor een natuurpositieve economie en samenleving. Nederland is laatste op de lijst van alle EU landen waar het gaat om biodiversiteit.

Voor degenen die in het belang van biodiversiteit voor de mens en onze gezondheid geïnteresseerd zijn heeft Joop van Hezik een essay ‘Ritme en harmonie van de natuur’ geschreven. Mede als inspiratiedocument in het kader van Nature For Health, waarvan Joop deel uitmaakt.

Wat leren we voor een leven in harmonie met de natuur met het oog op de coronacrisis? Kan de notie van een duurzame ontwikkeling een oplossing bieden, of is deze notie een wolf in schaapskleren? Dit essay wil een begin maken met een zoektocht naar het antwoord op deze vragen.

Dit essay kan gratis worden gedownload op www.joopvanhezik.nl