In mei 2019 is Nature For Health toegetreden als partij bij de Green Deal Duurzame Zorg. Wij dragen in het bijzonder via Pijler IV (een gezond makende leef- en werk omgeving) bij aan de implementatie van deze Green Deal, onder meer via:

  • Delen van ervaringen met GD partners inzake het samenwerken met bewonersinitiatieven en wijken op het vlak van ‘Groen voor Gezondheid’, en het doen van aanbevelingen voor beleid van overheden, waaronder gemeenten, van zorgsector en verzekeraars.
  • Delen van ervaringen met het belang van natuur en (publiek) groen voor dementie, oncologie, stress-gerelateerde ziekten en geestelijke gezondheidsproblemen, en het helpen realiseren van een groene leefomgeving in wijken en rond zorginstellingen.
  • Samenbrengen en initiëren van onderzoek naar de relatie tussen natuur/groen en gezondheid in Nederland en internationaal, en het vertalen van die kennis naar de belevingswereld van – en relevantie voor – doelgroepen, zoals zorginstellingen en gemeenten.
  • Bieden van mogelijkheden tot dialoog en uitwisseling van ervaringen en expertise op het vlak van ‘natuur voor gezondheid’ via werkinspiratiesessies, seminars en congressen, inclusief internationale congressen.
  • Het helpen stimuleren van onderzoek en praktijksituaties op het vlak van de integratie van natuur en groen in gezondheidsprogramma’s en behandelingen van ziekten (‘natuur als medicijn’) en voor het voorkomen van gezondheidsproblemen (preventie).

Nature For Health ziet de samenwerking met de andere partners van de Green Deal voor Duurzame Zorg als een heel goede mogelijkheid om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren, en Nederland tot een voorloper en landingsplaats te maken voor duurzame zorg op het vlak van ‘natuur voor gezondheid’, die internationaal inspiratie geeft en waardering oproept.

Voor meer informatie:  32 Nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Duurzame Zorg 2.0