Na vijf jaar succesvol pionieren als Nature Assisted Health Foundation (NAHF), gaan we vanaf heden verder onder de naam Nature For Health (NFH). We hebben niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuw ‘jasje’ in de vorm van een nieuwe huisstijl en logo. Ons motto is Naturally Healthy Together.

Onze koers is uitgezet in het NFH bedrijfsplan 2019-2022. De doelstelling is ongewijzigd: het bevorderen van de kwaliteit van leven en leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. Want wij – en velen met ons – zijn stellig overtuigd van de kracht van de natuur voor mens en maatschappij. Voor meer gezondheid en welzijn, en uiteindelijk lagere zorgkosten. NFH wil  uitgroeien tot een platform voor wetenschappers, overheid, bewonersinitiatieven, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Een forum voor positieve energie en sociale innovatie, waar kennis gedeeld wordt en initiatieven ontstaan voor proeftuinen en pilots.

We zijn met veel enthousiasme bezig met het uitrollen van nieuwe projecten en initiatieven. Via onze website berichten we frequent over nieuwe ontwikkelingen. In de komende tijd werken we aan het inrichten van de forumfunctie en onze Engelstalige website, in het licht van onze internationale ambities. Het bestuur wordt versterkt met nieuwe mensen, een implementatieteam is in oprichting en strategische samenwerkingsrelaties in binnen- en buitenland worden uitgebouwd.

Bent u ook overtuigd van, of juist benieuwd naar de kracht van groen voor gezondheid? Wilt u bijdragen aan de missie van onze stichting of kunnen wij u helpen met het verder brengen van uw ambities en doelstellingen? Neem gerust contact met ons op!

Onze nieuwe huisstijl en logo zijn ontwikkeld door LOUK concept & creatie