Door de coronamaatregelen zijn bezoeken aan natuurgebieden heel populair geworden. Zó populair dat de natuur soms te veel belast wordt en mensen elkaar in de weg lopen.

Wat kan er gedaan worden om bezoek aan “de natuur” beter te spreiden, en daardoor onze natuurbeleving te vergroten en de natuurbelasting te verkleinen?

Denk onder meer aan het volgende (in willekeurige volgorde):

1. Beter benutten van de mogelijkheden van bewegen, wandelen en fietsen in de directe omgeving van je woning en werkplek. Kijk eens naar de vele lokale routes die jezelf kunt samenstellen, bijvoorbeeld via de wandelrouteplanner van Wandelnet;

2. Actuele info over drukte in acht nemen – om twee voorbeelden te noemen: in Noord-Brabant heeft VisitBrabant een Druktemeter gelanceerd en Utrecht kent DrukteMonitorUtrecht van Routebureau Utrecht;

3. Onszelf erop wijzen dat de huidige samenleving meer mogelijkheden biedt wat natuurbezoek betreft dan weekenden en feestdagen;

4. Het landelijk gebied meer “open te leggen” in samenwerking met landeigenaren;

5. ‘Helende landschappen’ aanleggen en/of promoten, buiten natuurgebieden, die ook weer als buffer voor natuurkernen kunnen fungeren. Een koppeling met het klimaatbeleid ligt hier voor de hand.

En dit lijstje is zeker niet uitputtend, en als je deel wil nemen aan de discussies, kijk dan graag op NFH’s social media.