De Stichting Gezond Natuur Wandelen  en de Stichting Nature For Health gaan samenwerken. Gezond Natuur Wandelen treedt daarvoor toe als partner van Nature For Health.  

Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert gratis wekelijkse natuurwandelingen van een uur in het groen, binnen en buiten de bebouwde kom. De wandelingen bevorderen de gezondheid en het welzijn door het wandelen zelf, de natuur en de onderlinge contacten binnen de wandelgroepen.   

De samenwerking omvat onder meer:  

  • Elkaar betrekken bij relevante activiteiten van beide organisaties; 
  • Wandelactiviteiten stimuleren voor ouderen, waaronder mensen met dementie; 
  • Internationale kennisuitwisseling en verkennen van mogelijke EU-financiering op dat vlak.  

Nature For Health (NFH) heeft als doel heeft het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. NFH vindt wandelen in de natuur erg belangrijk om mensen in aanraking te laten komen met de helende kracht van de natuur.  

Voor meer informatie: Ronald van Zon (Gezond Natuur Wandelen – contact@gezondnatuurwandelen.nl ) en Rob Wolters (Nature For Health – rob@nfhfoundation.com )