Hoe kunnen we de komende jaren meer mensen laten profiteren van de positieve werking van de natuur op hun gezondheid? En dan vooral de mensen die dat het hardste nodig hebben? Deze vraag stond centraal tijdens de Expertmeeting Samenwerken aan natuur en gezondheid op 13 maart 2020 in Utrecht, georganiseerd door Arts & Leefstijl, Staatsbosbeheer, Nature For Health en Alles is Gezondheid.

Via onder andere interactieve sessies, waarbij vijf persona centraal stonden, is er gediscussieerd over hoe de relatie tussen mensen en natuur versterkt kan worden. De sessies resulteerden in een analyse van de situatie en mogelijke oplossingsrichtingen. Nature For Health faciliteerde twee sessies.

De bijeenkomst heeft met name de volgende concrete plannen opgeleverd:

  1. Ontwikkeling white-label materialen Natuur en Gezondheid voor (zorg)professional, patiënt, bewoner – door Arts en Leefstijl, GGD Gooi en Vechtstreek en Alles is Gezondheid.
  2. Ontwikkeling beleidstool: wat kan groen betekenen voor gezondheid? Initiatiefnemers het Klimaatverbond en Alles is Gezondheid.
  3. De organisatie van een Hackathon voor Jongeren in het groen on/offline door LandschappenNL, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Staatbosbeheer en Nature For Health.

Daarnaast kijkt Nature For Health of er vervolg kan worden gegeven aan de uitkomsten van de sessie over het meer in contact laten komen met de natuur van ouderen in zorghuizen.

Namens Nature For Health namen Tjisse Brookman, Sanne Hiemstra en Rob Wolters deel.

Voor meer informatie, klik hier.