Via een recente beschikking heeft de Belastingdienst de Stichting Nature For Health de ANBI-status verleend, met terugwerkende kracht vanaf 20 december 2019.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moest Stichting Nature For Health voldoen aan de volgende voorwaarden, zoals onder andere:

  • Geen winstoogmerk
  • Voldoen aan de integriteitseisen
  • Beloning voor besturen door bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Een actueel beleidsplan
  • Redelijke verhouding kosten en uitgaven
  • Voldoen aan de administratieve verplichtingen
  • Bepaalde gegevens publiceren via website (waaronder naam, contactgegevens, jaarstukken).

Nature For Health is blij een ANBI-instelling te zijn. Het past bij onze NFH principes van openheid en transparantie. Daarbij komt dat financiële steun aan Nature For Health dankzij onze ANBI-status fiscaal voordelig is.

De voordelen zijn vooral van toepassing op bij schenkingen. Zowel de instelling als de gever wordt daarbij fiscaal beloond. Een ANBI-instelling betaalt namelijk geen erfbelasting of schenkbelasting als het een gift ontvangt, terwijl donateurs hun geldelijke bijdrage aan een ANBI (gedeeltelijk) mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (check echter altijd eerst de website van de Belastingdienst voor accurate en recente informatie).

Mocht u ons werk financieel willen steunen, dan zijn wij daar enorm blij mee. Kijk daarvoor graag op deze pagina.

Meer (officiële) informatie over ANBI en schenkingen; klik hier.