10 September 2020

Nature For Health (NFH) organiseert Werk Inspiratie Sessies (WIS) over natuur en gezondheid. Enerzijds om onderzoeksresultaten en resultaten van projecten te presenteren, anderzijds om bepaalde thema’s uit te diepen. Wat deelnemers betreft mikken we op een zo breed mogelijk georiënteerd gezelschap: de beste ideeën ontstaan uit discussie met mensen van diverse disciplines en achtergronden. Het thema voor deze WIS is

              GEZONDE GROENE WIJKEN 

Donderdag 10 september 2020, van 14.00 -17.00 uur. De plaats van bijeenkomst: in Tilburg, Wijkcentrum Heyhoef, Reeshof, Kerkenbosplaats 15043 RX Tilburg (zaal Cairo).

Doelstelling: U gaat geïnspireerd naar huis met nieuwe inzichten en ideeën over het vormgeven van een gezonde groene wijk, wat de uitdagingen en kansen zijn, en hoe u hier mee aan de slag kunt. Verder heeft u uw netwerk uitgebreid.

PROGRAMMA 

14.00 Welkom door facilitator, Ben Janssen, bestuurslid NFH, organisator WIS NFH

Informatie en uitwisseling

14.05 -14.15 Nature For Health nieuws, Rob Wolters, NFH Directeur

14.15 – 14.30 Resultaten project Groen voor Grijs, Jana Verboom, Onderzoeker Groene Infrastructuur en sociaal-ecologische netwerken, Wageningen University

14.30 – 14.40 Een beschouwing over Groen voor Grijs vanuit NFH, Joop van Hezik (NFH bestuurslid)

14.40 -15.00 Uitwisseling

15.00 – 15.15 Pauze/netwerken

15.15-17.00 Thema: Gezonde Groene Wijken

Bewoners van wijken met veel groen voelen zich gezonder en gelukkiger. Steeds meer bewoners ervaren het zelf en ook steeds meer onderzoeken wijzen dat uit. Ook verplaatst de gezondheidszorg zich steeds meer naar wijken. Kwetsbare ouderen, mensen met ziekten als dementie en psychische problemen worden steeds meer in wijken begeleid en behandeld. Het verminderen van klimaateffecten, zoals hittestress, en de achteruitgang van biodiversiteit, vereisen tevens een lokale aanpak. Groen en gezondheid bieden een grote kans om op wijkniveau al deze uitdagingen het hoofd te bieden. En Covid-19 heeft ons laten zien hoe zeer nodig dat is. Maar waar loop je tegenaan in de integrale samenwerking die nodig is voor het realiseren van een gezonde groene wijk? En welke kansen biedt de nieuwe omgevingswet?

 

15.15 – 16.15 Werk Inspiratie talks

 • Korte inleidingen tot thema
 • Groen en gezondheid in de wijk, mét de wijk – inspiratie, Jasperina Venema, NFH
 • Mijn Groene Wijk, Koen Vrielink, Bureau Lentekracht
 • Natuur, groen en gezondheid in de wijk,  Josine van den Bogaard, GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Wijk Waterhoef te Oisterwijk, praktijkervaringen met groen, grijs en gezond, Bert Klerks, wijkbewoner
 • Bijdragen van WIS deelnemers

16.15 Discussie, reflectie, co-creatie  o.l.v.  Paul van der Velden, NFH

Vraagstelling: welke aanpak moeten we kiezen om wijken gezonder en groener te maken en wat zijn de prioriteiten? Wie of wat kan daarbij helpen? Wat staat er in de weg? Hoe kunt u aan de slag? En hoe kunnen we samenwerking bevorderen?
 • Discussie met en tussen WIS deelnemers
 • Intermezzo: Interviews met
  • Annette Postma, Netwerk Adviseur, Alles is Gezondheid
  • Anke van der Made, projectleider, ZET – schakel naar sociaal resultaat
 • Samenvatting: wat hebben we geleerd, wat gaan we doen?

17.00 Afsluiting

———————————————————————————————————————————-

Aanmelding

Wilt u meedoen? Meld u dan graag aan via Ben Janssen ben@nfhfoundation.com, telefoon 0623889028. Uiterste aanmelddatum: maandag 7 September 2020.

Deelname aan NFH Werk Inspiratie Sessies is gratis. Donaties om ons werk te ondersteunen, zijn uiteraard altijd welkom. Klik daarvoor hier. 

De WIS zal alle corona-maatregelen in acht nemen. U kunt alleen deelnemen na schriftelijke aanmelding en bevestiging van uw aanmelding. U bent welkom als u zich volledig houdt aan de corona-maatregelen. Voor de vigerende corona-maatregelen, zie hier