Het bestuur van de Landschapstriënnale 2020 (LT2020) heeft de partners meegedeeld dat de LT2020 uitgesteld wordt naar april 2021. LT2020 wordt dus LT2021. Dat heeft ook gevolgen voor de timing van het living lab Helend landschap, getrokken door Nature For Health, samen met zo’n 20 partners. Het LT bestuur heeft aangegeven om tot volgende jaar de waakvlam wel brandende te willen houden met een aantal activiteiten.

NFH heeft het bestuur van de LT2021 meegedeeld mee te gaan helpen om de vlam brandende te houden. NFH vindt het erg belangrijk dat juist in dít jaar – 2020 – aandacht wordt geschonken aan het helend landschap.

Voor ons is doorslaggevend hoe de positieve relatie tussen natuur en gezondheid – de helende werking van natuur en landschap op m.n. de mentale gezondheid van mensen – een rol kan spelen in relatie tot de coronacrisis.

Nu hard gewerkt wordt aan het beteugelen van de coronacrisis, wordt ook steeds meer de vraag gesteld naar hoe de samenleving weer door kan starten. In dit verband wordt de term ‘revalidatieproces’ gebruikt.

Ons inziens betreft dit niet alleen een economische revalidatie, maar vooral ook een psychische revalidatie. Immers, maatregelen als ‘social distancing’ hebben vooral ook op psychisch vlak veel impact. Zo waarschuwen meer en meer wetenschappers en GZ-experts voor de diepgaande psychologische effecten van de corona pandemie, waaronder een snelle toename van het aantal mentale gezondheidsproblemen.

Naar onze mening zijn natuur en landschap belangrijke elementen om als samenleving niet alleen economisch maar ook mentaal weer gezond te worden.

Daarom is het o.i. juist onze taak om bij een gefaseerd loslaten van de lockdown in te springen met raad en daad, en niet te wachten tot we de coronacrisis achter ons hebben gelaten.

Wat we gaan doen? We gaan samen met een deel van onze lokale en regionale partners een grassroot-beweging voor gezondheid en natuur op gang proberen te brengen. Wij hebben hierover overlegd met de partners met wie NFH een samenwerkingsovereenkomst zal sluiten (bureau Lentekracht, Stichting de Steenfabriek Udenhout, Stichting De Buitenschool, Starters for Communities, Brabant Vertelt). Tevens zijn we in overleg met Kunstloc Brabant en anderen. Ook zullen we het Inspiratiecentrum Nature For Health formeel lanceren. We zullen een passend begin maken met een nationale en regionale discussie over het belang van het thema helend landschap, mede in het kader van de ‘herstart’ van de maatschappij en de economie na de coronacrisis.

De resultaten van deze discussie in het Inspiratiecentrum zullen wij betrekken bij het nationale en internationale debat dat we willen entameren tijdens de Landschapstriënnale in april 2021.

Op deze manier dragen we bij aan het brandend houden van de vlam van de Landschapstriënnale. En handelen we in overeenstemming met onze missie en de manier waarop we willen helpen om het helend landschap te helen. Om zo een basis te leggen voor een samenleving waarin de mens en de natuur elkaar versterken. Niet straks, maar nu.