Afgelopen week is er een artikel verschenen over de Nature Assisted Health Foundation in het vakblad Tuin&Landschap. De groene sector heeft NAHF de laatste jaren ondersteunt bij een tal van projecten. De eerste vruchten hiervan zijn inmiddels zichtbaar. Er is bij zorgorganisaties steeds meer aandacht voor de kwaliteiten van de groene buitenruimte, die slim ingezet worden om hun dienstverlening te verbeteren. De positieve effecten van groen worden steeds meer (h)erkend. En dat zorgt weer voor nieuwe producten en diensten die de groene sector aan kan bieden. Landschaparchitecten, hoveniers en kwekers ontsluiten daar een nieuwe markt mee. En dat levert ook weer nieuwe beroepsgroepen op, zoals bijvoorbeeld zorghoveniers.

Aan de andere kant zien we ook dat deze ontwikkelingen voor verzorgend personeel voor veranderingen zorgen. Door gebruik te maken van de buitenruimte krijgen zij een breder arsenaal aan mogelijkheden om goede zorg te verlenen. Zo zijn we nu aan het kijken hoe de leidraad voor omgang met mensen met dementie met zogeheten ‘probleem ervaren gedrag’ uit te bereiden is met activiteiten in de buitenruimte. Uiteraard zijn we nog volop in ontwikkeling en kunnen we nu nog geen evidence based oplossingen bieden, maar laten we juist voor de ontwikkeling daarvan in het leven geroepen zijn! Wordt vervolgt dus…

Bert van Helvoirt