Het project beterinhetgroen.nl heeft als doel informatie over gezond aanbod in het groen beter toegankelijk te maken. Door de informatie te bundelen wordt het aanbod online beter vindbaar voor burgers, patiënten, mantelzorgers, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten en/of patiënten adviseren of verwijzen.

In het project beterinhetgroen.nl wordt een database ontwikkeld met structurele initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid en deze wordt online publiekelijk ontsloten via een webapplicatie / widget Beter in het Groen. Door de vele initiatieven te bundelen zijn ze beter vindbaar. De Beter in het Groen – zoeker kan opgenomen worden in bestaande online informatiekanalen. Bijvoorbeeld in websites van gemeenten die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) burgers willen informeren over de mogelijkheden bij hen in de buurt. Maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties kunnen Beter in het Groen gebruiken bij het informeren over gezonde leefstijl, zelfzorg en stressmanagement. Terreinbeheerders laten met Beter in het Groen zien dat een groene leefomgeving belangrijk is voor een gezonde en vitale bevolking.

De initiatieven die worden opgenomen in Beter in het Groen zijn divers, variërend van een laagdrempelige wandel- of natuurbeheergroep, een activerende belevings- /beweegtuin of yogalessen op het strand tot runningtherapie of wandelcoaching. Wat al dit aanbod verbindt is dat het plaatsvindt in een natuurlijke omgeving. Dit kan in een groots natuurgebied zijn, maar juist ook groen dichtbij huis, bijvoorbeeld in een stadspark of zorg(moes)tuin.

Het project beterinhetgroen.nl waarin natuurlijke interventies beter zichtbaar worden, sluit goed aan bij onze missie. Daarom hebben we besloten om netwerkpartner te worden van dit initiatief. Meer informatie over het project vind je hier.