Het doel van stichting Kenniscentrum Filantropie is het bevorderen van effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische sector. Door – op één centraal punt – alle gegevens en het functioneren van Nederlandse filantropische instellingen te verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.

Dit centrum beheert het grootste, centrale platform met goede doelen en vermogensfondsen in Nederland.

Het centrum maakt goed doen goed zichtbaar.

De registratie van Nature For Health past in ons beleid om zo transparant en open mogelijk te zijn. En om zo te blijven werken aan kwaliteitsverhoging. Uiteraard komen we door de registratie, naar we hopen, ook meer in beeld van vermogensfondsen.

Wilt u meer weten of ons ondersteunen? Klik hier.