15 juli 2021, Tilburg, Akkrum, Apeldoorn

Het NFH NOR coördinatie team kwam gisteren bijeen. Het team constateerde dat de lancering van NOR en NOR website in Nederland erg goed is gevallen, ook in de gezondheidssector. We ontvingen en ontvangen nog steeds ondersteunde reacties, berichten en suggesties vanuit het hele werkveld.

Mede op basis van ontvangen reacties “uit het veld” heeft het NOR team besloten om prioriteit te verlenen aan de volgende acties:

  1. Groene zorgverleners die hebben aangegeven een rol te willen spelen in NOR vragen om creatieve input te geven wat betreft het vormgeven en de uitrol van “natuur op recept”, middels interviews, vragenlijsten, NFH Werk Inspiratie (WIS) sessies, enz;
  2. Inspiratieverkenningen richting de eerste lijn (met name huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten). We vragen de mensen die bij ons hebben aangeklopt om samenwerking om huisartsen en fysotherapeuten in het netwerk te consulteren, met vragen als “kent u natuur op recept? ”, “staat u er voor open?”, “bent u er al mee begonnen?” en “welke activiteiten zouden kunnen worden uitgevoerd en wat is daar voor nodig?”;
  3. Stimuleren dat NOR wordt meegenomen in gezondheidsopleidingen en (nationaal en internationaal) wetenschappelijk onderzoek met als doel dat NOR mainstream wordt;
  4. Communicatie: > Frequente updates over NOR activiteiten, ook van NFH en samenwerkende partners, via de NOR website en NFH social media; > NOR promotiemateriaal
  5. NOR expliciet plaatsen in de preventielijn, en hierover contact opnemen met onder meer GGD, VWS en andere stakeholders. Samenwerking met IVN verdiepen.
  6. Fondsenwerving voor NOR uitrol.

Deze activiteiten zullen vanaf September 2021 verder worden uitgewerkt en – in geval van voldoende middelen – worden  uitgerold. In de tussentijd zullen we de mensen die hebben aangegeven met NFH aan NOR te willen werken informeren over de gekozen lijn en bezien hoe we een en ander gezamenlijk kunnen vormgeven.