Daniel van Pel, masterstudent Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e – NL), heeft in het kader van zijn afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar gepersonaliseerde auditieve ervaringen van mensen met dementie. Nature For Health was opdrachtgever voor dit unieke onderzoek. Daniel van Pel heeft een “soundscape-kussen” ontworpen, waarmee mensen met dementie natuurgeluiden kunnen ervaren. De geluiden passen bij de persoonlijke voorkeur van iemand. Om de persoonlijke voorkeur na te gaan heeft hij een ontwerp gemaakt voor een app. Het horen van gepersonaliseerde natuurgeluiden wordt als plezierig ervaren door mensen met dementie. Het  kan helpen om bij hen agitatie en onrust te verminderen, ook bij verhuizing naar een zorginstelling.

Het onderzoeksrapport is op te vragen via info@nfhfoundation.com