Klein maar fijn was het gezelschap dat 25 juni 2020 bij Kiemkracht 64 in Malden bijeenkwam bij de eerste NFH seizoensbijeenkomst, met als thema “Nieuwe kansen!”.

Er werd van gedachten gewisseld over de kansen en ervaringen die samenhangen met de coronacrisis.

De conclusie is: “We zien volop mogelijkheden. We hebben echter vooral verbinding en bundeling van specifieke kennis en informatie nodig voor daadkracht en succesvolle acties”.

Er werd aanbevolen dat NFH daarin een belangrijke rol speelt en zich ontwikkelt tot een open ondersteunend platform.

De volgende NFH seizoensbijeenkomst is gepland in September 2020. Meer informatie daarover volgt.

Voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst, klik op Verslag seizoensbijeenkomst 25 juni 2020.