“Helend Landschap” is één van de 10 landschapslaboratoria van de Landschapstriënnale 2021 “High Green – Innovating the Landscape”. Het Van Gogh Nationaal Park is gastregio van deze triënnale, die in april 2021 plaatsvindt. Het seminar richt zich dan ook met name op dit park.

Helend landschap” heeft als doel het vergroten van het draagvlak voor het landschap als helende kracht voor de gezondheid van mens en natuur en het ondersteunen van maatschappelijke en economische bewegingen op dat vlak. “Helend Landschap” onderstreept het belang van het zorgvuldig omgaan met de natuur en het vinden van een betere balans tussen mens en natuur.

We hebben allemaal wel een zekere verbondenheid met bepaalde landschappen en we zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van die landschappen. De helende landschappen bieden grote kansen voor nieuwe vormen van bedrijvigheid, passend bij het Van Gogh Nationaal Park.

Met het online Seminar “Ons Helend Landschap – Van Gogh Nationaal Park” wordt de Helend Landschap Dag 2021 geopend met een scala aan activiteiten. Het seminar vindt plaats van 10 – 12 u.

Tussen 12.00 – 13.00 uur vindt de “Assisië Dialoogtafel” plaats, waarin vanuit het perspectief van met name kunstenaars, stedebouwkundigen en zorgprofessionals de mogelijkheden worden verkend van de relatie tussen landschap en gezondheid, in het bijzonder op Landpark Assisië. 

Klik hier voor het programma van het seminar “Ons Helend Landschap” en schrijf je in!