1 oktober 2021, Berkel-Enschot – Tilburg

Het Green Mental Health Congres “Natuur & Mentale Gezondheid 2021” was (online) druk bezocht. Meer dan 160 mensen namen deel, vanuit de gezondheidszorg, wetenschap, natuursector, groen- en hoveniersector, en maatschappelijke organisaties.

Initiatiefnemers uit de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ ) en ook nieuwe ondernemers en pioniers wisselden met veel enthousiasme informatie, expertise en visies uit.

De voorzitters van het congres, Rob Wolters, executive Nature For Health, en Renske Visscher, directeur IVN Nederland Zuid, zetten het onderwerp direct al op scherp: “We durven de stelling aan dat naast enorme uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteits-crisis, er een minstens zo belangrijk thema is, dat urgente aandacht behoeft: mentale gezondheid. Wereldwijd, ook in Europa en in Nederland, nemen de mentale gezondheidsproblemen toe, en ook de aanspraak op de GGZ-sector. Een sector die zelf meer en meer onder druk staat. Als het zo doorgaat, wordt niet alleen toegang tot schoon water en schone lucht, maar vooral toegang tot mentale gezondheidszorg een van de grootste uitdagingen van onze tijd. En de tijd van onze kinderen en kleinkinderen. De inzet van de natuur kan ons helpen deze uitdaging aan te gaan“.

Enkele onderzoekers (o.a. Jolanda Maas, Roald Pijpker, Jaap van der Stel etc.) geven aan dat de wetenschappelijke onderbouwing van het belang, van verbondenheid met de natuur voor mentale problemen, waaronder burn-out en depressie, sterk aan het toenemen is.

De World Health Organisation (WHO) heeft in een recent rapport het belang van natuur, groen en blauw (water), voor onze mentale gezondheid beargumenteerd, op basis van analyse van vele onderzoeken en studies. De WHO concludeerde dat natuur in bijna alle gevallen positief werkt voor onze mentale gezondheid, zowel curatief als preventief. Deze conclusie werd onderschreven door de vertegenwoordigers van verscheidene gezondheidsinitiatieven en organisaties, van reguliere GGZ tot zorgboerderijen.

Het initiatief “De Groene GGZ”, geïnitieerd door Nature For Health en IVN, tezamen met Green Mental Health en de Buitenpsychologen, werd breed verwelkomd. Behandelaars gaven aan dat behandeling en begeleiding in de natuur niet alleen een extra dimensie geeft aan de behandeling van de meeste cliënten, maar ook behandelaars zelf gezonder en effectiever maakt.

Het congres besloot met de conclusie dat de Groene GGZ-beweging sterk aan het groeien is, nieuwe energie geeft aan mensen en organisaties verbonden aan mentale gezondheid, en goede mogelijkheden biedt om zowel de geestelijke veerkracht van cliënten en GGZ-medewerkers te vergroten, maar ook die van de natuur. Door het biodiversiteitrijker maken van GGZ-terreinen en mensen in te zetten als therapie of in dagbesteding in het groen, kan de natuur in Nederland een grote boost krijgen.

Voor meer informatie over dit congres en komende congressen zie: www.greenmentalhealth.nl