Alzheimer Europe is een non-profit organisatie die de zorg en behandeling voor mensen met dementie wil verbeteren en doet dit door coördinatie en samenwerking tussen de verschillende Europese Alzheimer Organisaties te bevorderen. Elk jaar wordt er een Europees congres georganiseerd waar mensen met dementie, mantelzorgers, wetenschappers, beleidsmakers en zorgprofessionals elkaar ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen. Dit jaar vond het 24e congres van Alzheimer Europe plaats in Glasgow, Schotland. Het thema was ‘Dignitiy and autonomy in dementia’.

 

20141209 Plaatje

Op basis van het door de NAHF gefinancierde Nature-project, hebben de onderzoekers van het Radboudumc en VUmc een posterpresentatie gegeven op het Alzheimer Europe congres. Zoals in ons eerdere blog te lezen zijn er focusgroepen gehouden met mensen met dementie om o.a. hun beleving van de natuur te onderzoeken. De studie heeft als doel gepersonaliseerde natuurinterventies te ontwikkelen voor mensen met dementie. Op de poster werd de onderzoeksopzet vermeld en een aantal uitspraken van mensen met dementie uit de focusgroepen over belevingsaspecten.

De poster werd goed bezocht door vele geïnteresseerden, waaronder onderzoekers en zorgprofessionals. Een belangrijk onderzoek op het gebied van natuur en dementie is het onderzoek van Mandy Cook van de Universiteit van Dundee naar de ontwikkeling van een natuurinterventie in het bos voor mensen met beginnende dementie in Schotland, het Woodland Activity Programme. Wij hebben de onderzoekers gesproken en contactgegevens uitgewisseld, zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden van de resultaten. Daarnaast werden wij aangesproken door Toby Williamson, head of development and later life van de mental health foundation in London, die geïnteresseerd was in ons project en in eventuele samenwerking in de toekomst. Naast de postersessies, werd ook in de mondelinge presentaties op het congres aandacht besteed aan natuur. Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht gaf bijvoorbeeld een interessante lezing over de inzet van zorgboerderijen als alternatief voor traditionele verpleeghuiszorg.

Foto_poster1

Iris Hendriks, Deliane van Vliet en Debby Gerritsen en Rose-marie Droes, onderzoekers VU Medisch Centrum en Radboudumc

Voor meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Deliane van Vliet.
Voor meer informatie over de Nature Assisted Health Foundation, kun u contact opnemen met Bert van Helvoirt.